GDPR – AVG Privacy verklaring

RiMaBo Service – Thuiswerkcentrale West Friesland privacyverklaring.

Informatie RiMaBo Service/ Thuiswerkcentrale West Friesland & GDPR

—————————-

GDPR/AVG.

Hoe gaat RiMaBo Service/ Thuiswerkcentrale West Friesland om met deze privacy wetgeving?

—————————-

Wat is de GDPR/AVG?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. De Nederlandse naam is AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De GDPR is een Europese wet die is opgesteld om de verschillen op het gebied van privacywetgeving binnen de EU gelijk te trekken. Belangrijkste doel van de GDPR is de inwoners van de EU controle over hun persoonsgegevens terug te geven en om de regels rondom privacy te vereenvoudigen en uniform te maken. De GDPR wordt vanaf 25 mei van kracht en is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken van burgers binnen de EU.

—————————-

Wat verandert er door de komst van de GDPR/AVG?

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, dienen zich nu ook al te houden aan de huidige privacywetgeving (de Wbp – Wet bescherming persoonsgegevens). Vanaf 25 mei 2018 vervalt deze wet en komt de GDPR/AVG hiervoor in de plaats. De komst van de GDPR brengt een aantal nieuwe eisen met zich mee:

– organisaties dienen persoonsgegevens nog beter te beschermen;

– indien er sprake is van processen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, dienen deze vastgelegd te worden in een register;

– het individu heeft nieuwe rechten zoals het recht om vergeten te worden (‘right to be forgotten’) en het recht om zijn/haar vastgelegde gegevens in te zien;

– meer aandacht voor privacy verhogende maatregelen, data minimalisatie en privacy vriendelijke instellingen voor apparaten en software;

– de mogelijkheid voor de toezichthouder (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens) om hogere boetes op te leggen als een organisatie niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet.

—————————-

Hoe gaat RiMaBo Service/ Thuiswerkcentrale West Friesland om met uw persoonsgegevens?

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom maken wij van deze mogelijkheid gebruik om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens (naam, adres, woonplaats) in onze systemen om onder meer nieuwsbrieven en mailingen uit te geven en aan u toe te kunnen sturen. RiMaBo Service informeert u over de laatste ontwikkelingen over het inpakken en ompakken van uw producten. Via https://www.thuiswerkcentrale-west-friesland.nl/gdpr-avg-privacy-verklaring/ kunt u het door ons gewijzigde privacy beleid lezen. Wij hebben ons privacy beleid gewijzigd, omdat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treedt. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie.

Indien u echter niet wilt dat wij uw gegevens (verder) gebruiken om volgende uitgave(n) van nieuwsbrieven en mailingen aan u toe te kunnen sturen, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken door een brief te sturen aan RiMaBo Service/ Thuiswerkcentrale West Friesland, De Dolfijn 41N, 1601ME Enkhuizen of een e-mail te sturen naar avg@twcwf.nl

—————————-

RiMaBo Service/ Thuiswerkcentrale West Friesland

De Dolfijn 41N, 1601ME Enkhuizen
Telefoon 0228 527 329

avg@twcwf.nl

info@twcwf.nl

www.thuiswerkcentrale-west-friesland.nl